Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Co powinno się wiedzieć o kontenery producent?

Część odpadów nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]