Warsztaty z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Także obecnie definiuje ona ten termin i omawia, jak należy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to każde informacje, jakie pozwalają na ustalenie tożsamości danego człowieka bez złożonych działań. Do danych osobowych zaliczyć można więc datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwisko i imiona, ale również tak zwane dane wrażliwe – między innymi informacje o religii, możliwych wyrokach oraz chorobach. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się zwłaszcza dlatego, że dzięki globalnej sieci ich zdobycie oraz przetwarzanie okazuje się banalnie proste.

Do kogo są adresowane jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują wszelkiego typu przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi swoich pracowników, inne natomiast uzyskują dostęp również do danych klientów. We obu przypadkach specjaliści, którzy mają do nich dostęp powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Okazuje się to naprawdę istotne, gdyż po stwierdzeniu nieprawidłowości GIODO może zasądzić dotkliwe kary – nie tylko finansowe, ale w najcięższych sytuacjach również więzienia.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów administrujących takiego rodzaju danymi – będą to m. in. pracownicy do spraw rekrutacji, archiwów bądź kadr. W jego koszty wliczone są także materiały pomocnicze, dzięki którym kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo danych, uczestnicy dostają specjalne świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zwykle kończą się tego samego dnia.