Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają tysiące zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie bez trudu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie zastąpią one pracy wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy koszt przekładu?

Język, termin wykonania, typ przekładu – to kształtuje finalną cenę usługi

Na to ile finalnie będzie kosztował cię przekład tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Translacja referatów medycznych, umów handlowych bądź prac naukowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na już” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Warto dodać, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]