Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Na www.testybielsko.pl dowiesz się, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się jedynie zgłębianiem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy osobowościowe, inteligencji, temperamentu. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]