Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała - skieruj się tutaj po dalsze informacje o tych usługach

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, bo kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania corocznie.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]