Badania operatorów – kilka przydatnych informacji

Na www.testybielsko.pl sprawdzisz, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz dokładność udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, koncentracji uwagi oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]