W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Nie każde przedsiębiorstwo odnosi sukces w swojej branży. Wielokrotnie w wyniku niekorzystnych umów, niewłaściwego zarządzania czy po prostu zaskakujących okoliczności, zadłużenie firmy zwiększa się tak raptownie, iż rodzi się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich przypadkach wypada szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko po zdanym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie na początku 2016 r. Na mocy przepisów tego prawa obowiązująca wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym warunki wyliczone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: obywatelstwo polskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, posiadanie tytułu magistra, nieskazitelna opinia, pełna zdolność do czynności prawnych i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin jest organizowany co najmniej co pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii oraz prawa, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przegląd kondycji przedsiębiorstwa i opracowanie planu działania – rola doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk podejmował działania tylko na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie analizy kondycji, w jakiej znalazła się firma i znalezienie najskuteczniejszego w danej sytuacji planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może również być przedstawicielem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale także może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie nieprzyjemny i skomplikowany proces, w związku z tym kluczowe jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w zrozumiały sposób objaśnić dłużnikowi jego sytuację. Atutem doradcy będzie też dobra znajomość obszaru gospodarki, w której funkcjonuje restrukturyzowana firma, ponieważ upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie i zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.