Kto może skorzystać z metody kasowej?

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie wnika czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, żeby z niej skorzystać?

Nie pojawienie się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy dopominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony wyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy stu i więcej fakturach kontrola przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]