Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Uzupełnij swoje wiadomości o Krajowym Systemie Faktur.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., jednakże finalnie biznesmenom na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać parę miesięcy dłużej. Projekt ruszył z dniem 1 stycznia 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym korzystanie z KSeF jest nieobowiązkowe, zaczynając od stycznia 2023 r. stanie się to koniecznością dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktura ustrukturyzowana – nigdy więcej niepoprawnego odczytywania informacji z faktur!

Faktury ustrukturyzowane to nic innego jak dokumenty elektroniczne, które mają ściśle ustaloną strukturę informacji opisanych z wykorzystaniem znaczników XML. Takie kodowanie zasadniczo niewiele mówi człowiekowi, który nie umie go odczytać, jednakże dla odpowiedniej aplikacji do wystawiania oraz rozliczania faktur dokument tego rodzaju będzie w pełni zrozumiały. Dzięki temu, że faktury mają jednolity format niezależnie od tego których aplikacji księgowych użyją obie strony transakcji, dane będące składnikami faktury ustrukturyzowanej zostaną rozszyfrowane jednakowo. Jest to znamienna zmiana na lepsze głównie dla biur rachunkowych, które dotychczas na co dzień mają do czynienia z przypadkami nieprawidłowego przeniesienia w aplikacji księgowej informacji z faktur dostarczanych przez klientów w formie zdjęcia faktury papierowej lub pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane zupełnie eliminują możliwość błędu przy wprowadzaniu danych z faktury przez człowieka, a także nieprawidłowego ich rozszyfrowania przez technologię OCR.

Krajowy System Faktur – silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego

Wszyscy właściciele przedsiębiorstw od 1 stycznia 2021 r. mogą wystawić lub odebrać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskują między innymi poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nie zawieruszą (KSeF przechowuje informacje o dokumentach przez 10 lat), są zwolnieni z wymogu przekazywania pliku JPK_FA, jak również wcześniej dostaną zwrot podatku VAT. Z kolei Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które umożliwia bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a zatem lepiej zapobiega nieprawidłowościom w obszarze podatku akcyzowego, dochodowego i VAT. Watro wspomnieć, że konieczność stosowania KSeF nie zamyka drogi do korzystania z komercyjnej aplikacji do księgowania, ale musi ona być zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]