Faktura proforma i faktura VAT – poznaj różnice

Jak wygląda faktura proforma - uzupełnij swoją wiedzę!

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, stąd częstokroć spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednakże zachować ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący formą zaproponowania danej oferty. Nie jest dowodem kupna artykułów ani zrealizowania usługi, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Faktura proforma musi być dostrzegalnie oznaczyć

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada te same dane co faktura VAT, a więc:

  • miejsce i datę,
  • dane stron,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie prognozowanego terminu dostarczenia towaru czy też realizacji usługi.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy odbiorca przeleje już zaliczkę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.