Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Skieruj się na flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby znaleźć informacje o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga windykacji nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i każdego miesiąca wysyła taką samą ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w określonym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj indywidualne harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]