Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia należności może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością lub prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]