Faktoring odwrotny

Co to jest faktoring odwrotny? Faktoring odwrotny polega na finansowaniu bieżących zobowiązań handlowych przedsiębiorstwa. Ta sama usługa jest dostępna pod różnymi określeniami. W przeciwieństwie do klasycznego faktoringu model odwrotny jest skierowany do nabywców towarów i usług, nie do podmiotów sprzedających,…

Usługa mass collect – co to jest?

Mass collect to usługa, której głównym aspektem jest identyfikacja płatności masowych od klientów. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak upraszcza pracę dużym i małym firmom. Mass collect – korzyści z przypisania klientom unikalnych numerów rachunków Działanie mass collect…