Kredyty frankowe a pomoc kancelarii prawnej

Krakowska Kancelaria Czarniak Baszczyn jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi polisolokaty czy też kredyty we frankachszwajcarskich. Zakres usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest bardzo szeroki – obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Dodatkowo są to również postępowania o zwrot gotówki, unieważnienie umów czy zmniejszenia salda zadłużenia.

Kredyty frankowe – jaką wybrać kancelarię prawną?

Należy zdecydować się przede wszystkim na kancelarię prawną, która prowadziła już sprawy posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma na swoim koncie pomoc frankowiczom i prowadziła spory z bankami, m.in. z Raiffeisen Bank Polska, Bank Millennium, mBank oraz Getin Noble Bank. Kancelaria ta dysponuje ponad 4-letnią praktyką w pomocy prawnej frankowiczom.
Co jest najważniejsze w trakcie wyboru kancelarii wyspecjalizowanej w kredytach frankowych? Ważne, by inicjującym krokiem – przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań – była dokładna analiza umowy kredytowej. Oprócz umowy przestudiowania wymagają także inne dokumenty – regulamin i aneksy. Na każdej fazie takiego postępowania kancelaria winna służyć merytorycznym wsparciem i wiedzą, jak również pomocą w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów: pozwu, zawezwania do próby ugodowej, reklamacji i innych.

Kredyt we frankach – pozew przeciwko bankowi

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie sądowe może w rezultacie doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu we frankach. Każdy kto posiada kredyt we frankach i pragnie go np. przewalutować, powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy w sporządzeniu pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn dochodzi zwrotu nadpłaconych rat, występuje do sądu o uznanie za nieobowiązujące klauzul umownych przewidujących dowolne przeliczanie kredytu we frankach, a nawet – w szczególnych przypadkach – doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej.