Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Gwarantuje całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, doradza w zakresie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę osób prywatnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, a także pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki pieniężne, zwłaszcza z tytułu polisolokat.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo cywilne,
– prawo podatkowe,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.