Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.