Usuwanie filtrów Google – wprowadzenie

Zauważyłeś gwałtowny spadek pozycji Twojej strony? Czy strona przestała także pokazywać się w wyszukiwarce po wpisaniu precyzyjnych i wypozycjonowanych wcześniej zwrotów? Żadne działania, mające na celu poprawę sytuacji, nie dają spodziewanych efektów? Jeżeli zaobserwujemy wyżej wymienione symptomy, oznaczać to będzie obciążenie strony filtrem Google.

Filtr Google – co to takiego?

Zanim przejdziemy do jakichkolwiek czynności należy wyjaśnić czym są filtry Google. Blokada pojawia się wskutek źle przeprowadzonego pozycjonowania – głównie z powodu pozyskiwania linków ze złych źródeł. W takim wypadku nakładany jest filtr ręczny, a pozbycie się takiego filtra może trwać od 1 do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada wywołana została np. błędną budową strony, to mamy problem z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google będzie trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Jak usunąć filtr ze strony?

Jedynym sposobem ściągania filtrów Google jest sporządzenie listy linków kierujących do naszej strony internetowej (najlepiej zrobić to za pomocą Google Webmaster Tools), a następnie weryfikacja, które z nich są dla naszej strony szkodliwe – proces ten usprawnią nam odpowiednie programy takie jak Seo odkurzacz. Po wybraniu linków, które chcemy usunąć z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov zawierający niechciane linki. Do wykonania wszystkich powyższych kroków potrzeba sporej wiedzy i dokładności, albowiem usunięcie dobrych linków spowoduje, że nasza strona nie odzyska dawnej pozycji.

Kiedy należy usuwać linki z Google?

Ściągnięcie filtru blokującego stronę powinno być sprawą priorytetową. Podczas okresu trwania blokady domena jest w stanie stracić wiele wejść, co może narazić firmę na poważne straty finansowe, dlatego też nie powinno się zwlekać z uzyskaniem rady u specjalisty. Właśnie z tego powodu trzeba jak najszybciej przekazać sprawę fachowcom.